1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України

12345.jpg

Програма “1С:Управління торговим підприємством 8 для України” призначена для автоматизації підприємств торгівельної сфери, а також сфери надання послуг (у т.ч. транспортних) та інших. Можливість доопрацювання стандартного функціоналу програми дозволяє в повній мірі підлаштувати її під бізнес-процеси конкретного підприємства.
“1С:Управління торговим підприємством 8” в одній програмі вирішує завдання:

 • бухгалтерського та податкового обліку (з підготовкою обов’язкової реглатментованої звітності);

 • оперативного обліку, здійснювати управління торговою діяльністю;

 • управлінського обліку;

 • розрахунку зарплати та управління персоналом;

 • виробничої діяльності підприємства.

Опис основних можливостей конфігурації

1. Управління торговою діяльністю

Забезпечує контроль та аналіз всіх торгових операцій, що здійснює підприємство - як в цілому, так і по окремих відділеннях (супермаркетах, магазинах, роздрібних точках).
Включає в себе наступні ділянки обліку:

 • Планування обсягів продажів (по підрозділах, групах товарів, окремих категоріях покупців, по підприємству в цілому)

 • Управління замовленнями покупців, ведення клієнтської бази

 • Формування цін, систем знижок

 • Планування закупівель на основі аналізу потреб складу в товарах та планів продажів

 • Управління мережею роздрібних точок

 • Керування взаєморозрахунками з клієнтами та постачальниками

 • Підключення широкого асортименту торгового обладнання.

2. Складський облік

Програма забезпечує повний контроль та управління запасами підприємства. Дозволяє здійснювати управління залишками ТМЦ (в т.ч. з контролем і обліком серій та термінів придатності), враховувати комплектації товарів, здійснювати функції ордерного обліку та резервування ТМЦ тощо.

3. Розрахунок зарплати, управління персоналом

Підсистема дозволяє вести майже будь-які розрахунки з персоналом починаючи від ведення документів про фактично відпрацьований час, оплати лікарняних та відпусток до формування документів на виплату зарплати та інших нарахувань і регламентованої звітності, а також вести облік кадрів торгового підприємства.

4. Облік виробництва

Реалізована можливість автоматизації розрахунку собівартості продукції та послуг основного та допоміжного виробництва, обліку загальновиробничих та непрямих витрат тощо.

5. Бухгалтерський та податковий облік

Облік ведеться згідно всіх останніх законодавчих вимог (при наявності встановлених поновлень до програми)
Завдяки роботі в єдиній інформаційній базі відпадає необхідність формування багатьох первинних документів, які створюють працівники інших підрозділів. Значна частина звітів формується автоматично.
В програму включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для представлення контролюючим державним органам: бухгалтерська звітність, податкові декларації, звіти в пенсійний фонд тощо.


Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.
.

6. Облік банківських і касових операцій

7. Управління взаєморозрахунками

8. Облік необоротних активів

9.Формування регламентованої звітності


Основні функціональні можливості підсистеми:

1) побудова різних схем формування цін і знижок;
2) контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
3) зберігання інформації про ціни конкурентів;
4) зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
5) зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;

Керівнику підприємства

Керівнику підприємства потрібна реальна віддача від системи автоматизації.

"1С: Управління торгівлею 8" підвищує ефективність роботи підприємства за рахунок автоматизації рутинних операцій, за рахунок ведення обліку в реальному масштабі часу, за рахунок швидкої і зручної підготовки інформації для прийняття рішень на різних рівнях. Система дуже швидко запускається в експлуатацію й починає приносити віддачу. При зміні масштабів, підходів до управління або організації робіт на підприємстві перебудова системи не вимагає великих витрат. Це досягається за рахунок побудови бізнес-рішень на потужній сучасній технологічній платформі.

Прикладне рішення розраховане не тільки на автоматизацію обліку, але й на реальну допомогу керівникам всіх рівнів, починаючи з директора. Багато керівників оцінять нові засоби інтерактивного аналізу ситуації, отримання детальних розшифровок цікавлять показників.

Працівникам облікових служб

Програми системи "1С: Підприємство" стали індустріальним стандартом облікових рішень. Програма "1С: Управління торгівлею 8" увібрала все краще, що було напрацьовано за роки розвитку її попередниць. Зарекомендувала себе на практиці функціональність цієї, найбільш масово застосовується сьогодні в країні системи автоматизації торгово-складського обліку, доповнена цілим рядом нових можливостей. Ви отримуєте новий інструмент, який допоможе позбутися від рутинної роботи і наблизити облік до потреб реального бізнесу. При цьому регулярна інформаційно-методична підтримка фірми "1С" дозволить вести його відповідно до чинного законодавства. Зрозуміло, "1С: Управління торгівлею 8" дозволяє передати необхідні облікові дані в бухгалтерську систему.