Основними цілями навчання слухачів на курсах "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" є:

 • Вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації "Бухгалтерія для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8",
 • отримання цілісного та правильного розуміння базових принципів та особливостей використання функціонування і взаємозв'язку елементів та підсистем типової конфігурації "Бухгалтерія для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8",
 • придбання та закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації "Бухгалтерія для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8".

У результаті закінчення навчання слухачі повинні: впевнено володіти інструментарієм типової конфігурації; знати та вміти втілювати на практиці методики відображення у типовій конфігурації стандартних господарських операцій; вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку; корегувати помилки користувачів в інформаційній базі; володіти бухгалтерським і податковим функціоналом прикладного рішення.

Тривалість курсу: 40 академічних годин.

На протязі курсу будуть розглянуті теми, необхідні для здачі кваліфікаційного екзамену "1С:Професіонал".

Зміст курсу:

Вступ
 • Концепція прикладного рішення
 • Призначення, область додатку і рамки прикладного рішення
 • Ключові характеристики прикладного рішення
 • Базові принципи автоматизації
 • Загальносистемні механізми та принципи 
 • Підприємство: організація, їх структура і відповідальні особи
 • Користувачі: управління списком і настройками
 • Обмеження доступу до інформації
 • Інтерфейси
 • Налаштування системи
 • План рахунків
 • Документооборот
 • Хронологічні механізми
Облік запасів 
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні господарські схеми і процеси
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
 • Продаж товарно-матеріальних цінностей
 • Складські операції
 • Облік бланків строгої звітності
 • Облік тари
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми
Облік взаєморозрахунків з контрагентами
 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми реалізації
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Документооборот товарно-грошових господарських операцій
 • Інші операції, які впливають на стан взаєморозрахунків
 • Акт звірки взаєморозрахунків
 • Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ
 • Звітність підсистеми
Облік грошових коштів 
 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми реалізації
 • Облік руху безготівкових грошових коштів
 • Облік руху готівкових грошових коштів
 • Звітність підсистеми
Облік операцій з іноземною валютою
 • Основні принципи і механізми обліку
 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
 • Закупівля ТМЦ по імпорту.
 • «Імпортний» ПДВ
 • Реалізація ТМЦ на експорт
 • Облік грошових коштів в іноземній валюті
 • Валютний підзвіт
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
Оперативний податковий облік
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи та механізми обліку
 • Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліці
 • Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами 
 • Реєстрація податкових накладних
 • Податковий облік ТМЦ
 • Облік нормованих валових витрат
 • Контроль податкового обліку
 • Облік єдиного податку
Облік необоротних активів і малоцінних швидкозношуваних предметів
 • Концепція підсистеми
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Підсистема «Основні засоби»
 • Підсистема «Малоцінні активи»
 • Підсистема «Нематеріальні активи»
Кадровий облік та розрахунок заробітної плати 
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи та механізми обліку
 • Облік кадрів
 • Розрахунок та відображення заработної плати в обліці
 • Виплата заробітной плати в обліку
 • Відображення в «1ДФ» доходів, не відносяться до заробітної плати
 • Звітність підсистеми
Облік доходів та витрат
 • Загальні принципи та механізми обліку доходів
 • Загальні принципи та механізми обліку витрат
 • Визначення та облік фінансових результатів
 • Поточні доходи, витрати та фінансовий результат
 • Облік витрат майбутніх періодів
 • Витрати по податку на прибуток
Облік виробничої діяльності 
 • Концепція підсистемы
 • Принципи і механізми реалізації
 • Процеси та господарські операції
 • Звітність підсистеми
Визначення результатів діяльності та закриття періоду
Звітність і сервісні механізми
Регламентована звітність 
Контрольні механізми
Сервисні механізми

Методика початку роботи

 • Запаси
 • Розрахунки з контрагентами
 • Грошові кошти
 • Доходи/Витрати
 • Виробництво
 • Податковий облік
 • Заробітна плата
 • Необоротні активи
Практикум

По закінченню курсу слухачам видається свідоцтво встановленого зразка фірми "1С"